Quan hệ ngoài quần áo có thai được không?

Quan Hệ Ngoài Quần Áo Có Thai Không? Như thế nào mới An Toàn?

Nhiều bạn trẻ khi chưa dám quan hệ tình dục, nhưng có những hành động tác động bên ngoài, không trực tiếp quan hệ tình dục. Khi đó các bạn sẽ lo...